Kratek opis projekta, kjer je razvidno, kaj je bil glavni izziv projekta in kaj je nova rešitev prinesla za uporabnike. Dobro bi bilo, da se zapiše tudi kako so bili navedeni izzivi rešeni.  Smiselna je tudi navedba določenih posebnosti pri projektu.

Ime projekta

Tipologija

Lokacija

Leto

Status

Velikost

Naročnik

Otroška soba

Bivanje

Dragatuš

2019

Izvedba

50 m2

Družina Jež